#

Literatuur, Toneel, Cabaret, Strips, ICT-standaardisatie
scrollbar naar beneden staat rechts ------>

STICHTING LITERATUUR & DRAMA (Erkende Uitgeverij opgericht 16 November 1976 )
Literatuur,Toneel, Komedies, Kluchten, Eenakters, Sketches, Cabaretteksten.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Voorzitter : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.

UNITED DUTCH DRAMATISTS (UDD) (Opgericht op 1 Mei 1972)
Auteursrecht & Copyrights © en Trademark ®
Directeur / eigenaar : Hemmo B. Drexhage
Internationaal Auteursrechtenburo voor Boeken, Literatuur, Televisie, Film en UDDA voor het Amateurtoneel.
Wij vertegenwoordigen meer dan 150 auteurs en beschermen en exploiteren hun Auteursrechten,
die ze daardoor nooit kunnen kwijtraken aan uitgevers en/of producenten van : Theater, Televisie, Film etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469738. Fax : +31(0)70-3609827.


MULTIMANAGER EUROPE B.V. ( Opgericht 12 Augustus 1993 )
Software : advies en architectuur kantoorautomatisering. Super-Simple-to-Use ®
OMNIS STUDIO Relational,Cross-platform,Webenabled,Multi-user Database : Windows, Macintosh, Linux, etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Directeur : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


MAATSCHAP Mevr. Drs. L.M.BOUMAN en de Heer H.B.DREXHAGE ( Opgericht 10-7-1978 )
Eploitatie Onroerend Goed
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland.
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


Voor alle bedrijven is ons centraal E-mailadres :
klik op : info@medemensen.nl

    Repertoire zoeken en/of bestellen van Boeken ,Toneelstukken , Cabaretteksten
met 10 % korting als u electronisch via deze website bestelt


--> Klik button   zoeken op MULTIMANAGER EUROPE ®  </font> --></p></td>
<p align=

ga terug naar het begin

    Klik pijl = naar Startpagina. pagina afdrukken     Alles printen = Klik op printer-icoon.
Of gebruik command-toets + letter P.


Elke onderstreepte tekst (= klik aan) gaat naar de informatie. Scroll weer down en U ziet de gewenste pagina.
U mag teksten gratis overnemen , mits met de wettelijk verplichte bronvermelding : : © +® Hr. Hemmo B. Drexhage. www.medemensen.nl

U heeft gekozen : SUPER-SIMPLE-TO-USE ® en ©

TIP : Print deze pagina voor uw archief
® = Registered Trade Mark = Wettig Gedeponeerd Handelsmerk.
© = Copyright 1982 : Hemmo B. Drexhage, all rights reserved.

DEFINITIE.
Als een normaal kind van 12 jaar het programma kan bedienen zonder handboek of "helpdesk"
mag een programma zich SUPER-SIMPLE-TO-USE ® en © noemen.

Kies altijd een relationele database,die " Webenabled " is
en dus probleemloos via Internet werkt.

Nu meer informatie ? Klik op :    Kies een crossplatform relationele database

SUPER-SIMPLE-TO-USE ® en ©
zorgt ervoor dat er :

 1. geen "modulen" zijn, die eerst gekoppeld moeten worden
 2. geen tijdrovend geschakel is van het ene programma naar het andere
 3. geen opzoekwerk nodig is
 4. geen onnodig typewerk is
 5. geen bedienings- of bijscholingscurssussen meer nodig zijn
 6. geen 1 of meer handboeken bij de hand moeten zijn
 7. er geen "helpdesk" is.

PROFESSIONELE INTERNATIONALE STANDAARDISATIE SOFTWARE

TIP voor programmeurs :
Omdat alle relationele databases Engels-talig zijn :
1- geef al uw file formats Engelse namen. Voorbeeld : F_ADDRESS
2- geef al Uw velden Engelse namen die qua benaming systematisch opgebouwd zijn
en daarom snel leesbaar en begrijpbaar zijn voor andere programmeurs.
Voorbeeld :
Bij het weergeven van :" De Heer. Drs. A.P. van der BOOM "
worden de navolgende velden gebruikt :
A_GEND,(gender, short integer, length 0 to 255) " De Heer "
A_TIT (titles, character field, lenght 60) " Drs."
A_INIT (initials or first names, character field,lenght 60) " A. P. "
A_CON (conjunction, character field ,length 20) " van der "
A_NM (familyname,length 80) " BOOM "

Nu zijn allerlei combinaties mogelijk 2 voorbeelden :
" De Heer Drs. A.P. van der BOOM " - of -
" BOOM, de Heer Drs. A.P van der "

Ook kan men ervoor zorgen dat er van hetzelfde programma meer versies in andere talen bestaan.
Dat lijkt maar zo : er is slechts 1 programma , waarvan men in de schermtekstvelden de taal ziet,
die de gebruiker bij het openen van het programma gekozen heeft.
Daarom zijn er 1 of meer File-formats gemaakt met alleen maar de inhoud van die schermtekstvelden.
Komt er in een land een officiële spellingsverandering,
dan hoeven slechts een aantal tekstvelden van die taal even gemuteerd te worden.
Heeft U de Nederlandse taal gekozen , dan U ziet U op het scherm de tekst : "Achternaam" met ernaast een [invulveld]
Heeft U de Engelse taal gekozen, dan U ziet U op het scherm de tekst : "Familyname" met ernaast een [invulveld]

Om efficiŽnt en gestandaardiseerd gegevens in te voeren moeten er
een aantal (inter)nationale regels (normen) in acht genomen worden,
die elk voor zich en in combinatie met elkaar
een hoog kwaliteitsniveau van standaardisatie opleveren, zoals :

 1. de nomenclatuur (De vaste regels waarnaar de namen in een vak van wetenschap worden gegeven)
 2. de lexicologie (De beschrijving van de woordenschat volgens wetenschappelijke beginselen)
 3. de rangschikking in klassen (De classificatie)
 4. de indelingen naar soort, subsoort, sub-subsoort
 5. de sorteringen naar alfabet, getal, datum etc.
 6. de (inter)nationale Postnormen,
 7. de ISBN (International Standard Book Number) - normen
 8. de internationale Regels der Titelbeschrijving
RESULTATEN :
1 - een verhoging van 30 % in accuratesse.
2 - en 90 % in opzoekbaarheid.

INTERNE BESCHERMING VAN GEGEVENS
Alle verzamelingen van gegevens (adressen,correspondentie,facturering, boekhouding, personeelszaken etc.
moeten alleen toegangkelijk zijn via een centraal regelbaar stelsel van Codes van Toegang
(wie mag wat invoeren, muteren of wissen, wie mag welke soort(en) van werk doen)
Een garantie voor een maximale bescherming van uw gegevens