#

Literatuur, Toneel, Cabaret, Strips, ICT-standaardisatie
scrollbar naar beneden staat rechts ------>

STICHTING LITERATUUR & DRAMA (Erkende Uitgeverij opgericht 16 November 1976 )
Literatuur,Toneel, Komedies, Kluchten, Eenakters, Sketches, Cabaretteksten.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Voorzitter : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.

UNITED DUTCH DRAMATISTS (UDD) (Opgericht op 1 Mei 1972)
Auteursrecht & Copyrights © en Trademark ®
Directeur / eigenaar : Hemmo B. Drexhage
Internationaal Auteursrechtenburo voor Boeken, Literatuur, Televisie, Film en UDDA voor het Amateurtoneel.
Wij vertegenwoordigen meer dan 150 auteurs en beschermen en exploiteren hun Auteursrechten,
die ze daardoor nooit kunnen kwijtraken aan uitgevers en/of producenten van : Theater, Televisie, Film etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469738. Fax : +31(0)70-3609827.


MULTIMANAGER EUROPE B.V. ( Opgericht 12 Augustus 1993 )
Software : advies en architectuur kantoorautomatisering. Super-Simple-to-Use ®
OMNIS STUDIO Relational,Cross-platform,Webenabled,Multi-user Database : Windows, Macintosh, Linux, etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Directeur : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


MAATSCHAP Mevr. Drs. L.M.BOUMAN en de Heer H.B.DREXHAGE ( Opgericht 10-7-1978 )
Eploitatie Onroerend Goed
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland.
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


Voor alle bedrijven is ons centraal E-mailadres :
klik op : info@medemensen.nl

    Repertoire zoeken en/of bestellen van Boeken ,Toneelstukken , Cabaretteksten
met 10 % korting als u electronisch via deze website bestelt


--> Klik button   zoeken op MULTIMANAGER EUROPE ®  </font> --></p></td>
<p align=

ga terug naar het begin

    Klik pijl = naar Startpagina. pagina afdrukken     Alles printen = Klik op printer-icoon.
Of gebruik command-toets + letter P.


Elke onderstreepte tekst (= klik aan) gaat naar de informatie. Scroll weer down en U ziet de gewenste pagina.
U mag teksten gratis overnemen , mits met de wettelijk verplichte bronvermelding : : © +® Hr. Hemmo B. Drexhage. www.medemensen.nl

U heeft gekozen : DE SCHANDPAAL en de LIJST UITGEVERS TONEEL/THEATER

TIP : Print deze pagina voor uw archief = command toets + letter p

DE SCHANDPAAL tegen illegaal kopiëren en/of opvoerenen en/of onvolledige titel.
Bij de Titel van een werk in auteursrechtelijke zin
(boek,toneelstuk, cabarettekst,film/televisie scenario etc.)
moeten altijd de namen van de Auteur(s), de Vertaler(s) en/of de Bewerker(s) vermeld worden.

Het is wettelijk verboden de titel of de teskt te veranderen en/of zelfs te gaan " bewerken"
ZONDER voorafgaande toestemming van de Auteur(s) of gemachtigde(n)
Overal en dus ook op een website op Internet.

Personen of groepen, die de Auteurswet niet eerbiedigen komen op De Schandpaal.
Wij verkopen hen geen boekjes en geven geen toestemming tot opvoering.


Vanaf 28-3-2009 : geen meldingen.

SNEL ELECTRONISCH TONEELSTUKKEN OF SKETCHES ZOEKEN en/of BESTELLEN.
Ga naar boven en klik op button ZOEK
via Website klik op : UITGEVERIJ STICHTING STINEDRA

STINEDRA PRIJZEN EN KOSTEN
Uitgeverij Stichting STINEDRA is opgericht op 16-11-1976.
Het is een stichting en is dus niet gericht op het maken van winst
Mede daarom kunnen we goedkoop leveren.
Slaagt U niet bij ons, dan staat hieronder de lijst met de andere Uitgevers in Nederland en België
U wordt rechtstreeks verbonden als U een emailadres of een website aanklikt.

LIJST LANDELIJKE WEBSITES (in alfabetische volgorde)

OPEN DOEK V.Z.W
Amateurtheater Vlaanderen
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen. België
Werk : 03/2224090 . Fax : 03/2338133
E-mail klik op : OPEN DOEK V.Z.W
Website klik op : OPEN DOEK V.Z.W

TONEEL.START.BE
Website klik op : toneel.start.be

LIJST UITGEVERS TONEEL/THEATER (in alfabetische volgorde)

I.B.V.A. HOLLAND B.V.
Lindenlaan 96 1815 HJ , Postbus 363 1800 AJ
ALKMAAR NOORD_HOLLAND
Werk: 072- 5112135 Fax: 072-5156437.
E-mail klik op : info@ibva.nl Website klik op : I.B.V.A. HOLLAND B.V.


STICHTING LITERATUUR EN DRAMA.
( Uitgeverij. Opgericht 16-11-1976 )
De Perponcherstraat 116 . 2518 TA
DEN HAAG . ZUID-HOLLAND.
Werk: 070-3469737 . Fax: 070-3609827.
E-mail klik op : redactie@stinedra-uitgeverij.nl
Website klik op : Stichting Literatuur en Drama


TONEELFONDS J.JANSSENS B.V.B.A.
Te Boelaerlei 107 . 2140 BGHT.
ANTWERPEN BE BELGIë.
Werk: 00323 3664400 . Fax: 00323 3664501 .
E-mail klik op : info@toneelfonds.be
Website klik op : TONEELFONDS J.JANSSENS B.V.B.A.
Vanaf 1-1-2009 worden al onze auteurs
NIET meer vertegenwoordigd door Toneelfonds J. Janssens

TONEELUITGEVERIJ GROSFELD B.V.
Raadhuisplein 18 . 5258 BJ.
BERLICUM-(NBR) . NOORD-BRABANT.
Werk: 073-5031251 . Fax: 073-5038295 .
E-mail klik op : info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
Website klik op : TONEELUITGEVERIJ GROSFELD B.V.

TONEELUITGEVERIJ JONGENEEL.
Nonnenwater 1 . 2801 VE. Postbus 69 . 2800 AB
GOUDA . ZUID-HOLLAND.
Werk: 0182-512726 . Fax: 0182-520750 .
E-mail klik op : mail@uitgeverij-jongeneel.nl
Website klik op : TONEELUITGEVERIJ JONGENEEL.

TONEELUITGEVERIJ VINK B.V.
Zijperstraat 41 . 1823 CX. Postbus 36 . 1800 AA
ALKMAAR . NOORD-HOLLAND .
Werk: 072-5112407 . Fax: 072-5155366 .
E-mail klik op : mail@toneeluitgeverijvink.nl
Website klik op : TONEELUITGEVERIJ VINK B.V.

UITGEVERIJ DE TONEELCENTRALE.
Kronkelbaan 42 . 1657 LH.
ABBEKERK . NOORD-HOLLAND .
Werk: 0229-583188 . Fax: 0229-582661 .
E-mail klik op : mail@toneelcentrale.nl
Website klik op: UITGEVERIJ DE TONEELCENTRALE.

UITGEVERIJ INTERNATIONAL THEATRE- & FILMBOOKS.
Nieuwpoortkade 2A . 1055 RX.
AMSTERDAM . NOORD-HOLLAND.
Werk: 020-6060911 . Fax : 020-606914 .
E-mail klik op : info@itfb.nl
Website klik op : UITGEVERIJ INTERNATIONAL THEATRE- & FILMBOOKS.