#

Literatuur, Toneel, Cabaret, Strips, ICT-standaardisatie
scrollbar naar beneden staat rechts ------>

STICHTING LITERATUUR & DRAMA (Erkende Uitgeverij opgericht 16 November 1976 )
Literatuur,Toneel, Komedies, Kluchten, Eenakters, Sketches, Cabaretteksten.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Voorzitter : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.

UNITED DUTCH DRAMATISTS (UDD) (Opgericht op 1 Mei 1972)
Auteursrecht & Copyrights © en Trademark ®
Directeur / eigenaar : Hemmo B. Drexhage
Internationaal Auteursrechtenburo voor Boeken, Literatuur, Televisie, Film en UDDA voor het Amateurtoneel.
Wij vertegenwoordigen meer dan 150 auteurs en beschermen en exploiteren hun Auteursrechten,
die ze daardoor nooit kunnen kwijtraken aan uitgevers en/of producenten van : Theater, Televisie, Film etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469738. Fax : +31(0)70-3609827.


MULTIMANAGER EUROPE B.V. ( Opgericht 12 Augustus 1993 )
Software : advies en architectuur kantoorautomatisering. Super-Simple-to-Use ®
OMNIS STUDIO Relational,Cross-platform,Webenabled,Multi-user Database : Windows, Macintosh, Linux, etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Directeur : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


MAATSCHAP Mevr. Drs. L.M.BOUMAN en de Heer H.B.DREXHAGE ( Opgericht 10-7-1978 )
Eploitatie Onroerend Goed
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland.
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


Voor alle bedrijven is ons centraal E-mailadres :
klik op : info@medemensen.nl

    Repertoire zoeken en/of bestellen van Boeken ,Toneelstukken , Cabaretteksten
met 10 % korting als u electronisch via deze website bestelt


--> Klik button   zoeken op MULTIMANAGER EUROPE ®  </font> --></p></td>
<p align=

ga terug naar het begin

    Klik pijl = naar Startpagina. pagina afdrukken     Alles printen = Klik op printer-icoon.
Of gebruik command-toets + letter P.


Elke onderstreepte tekst (= klik aan) gaat naar de informatie. Scroll weer down en U ziet de gewenste pagina.
U mag teksten gratis overnemen , mits met de wettelijk verplichte bronvermelding : : © +® Hr. Hemmo B. Drexhage. www.medemensen.nl

U heeft gekozen : Literatuur herkennen

TIP : print deze pagina voor uw archief

Anno 2011 bestaat het Communisme niet meer en het Socialisme is stervend.
We leven nu in het tijdperk van het EGOTISME met als levensmotto :" IKKE IKKE EN DE REST KAN STIKKE ".

Het is in ons aller belang dat er een gewogen consensus komt over "Wat is Literatuur ?
Gesproken taal is zeer afhankelijk van degene die spreekt met alle uiterlijke kenmerken van :
geluidssterkte ,tempo,intonatie , gelaatsuitdrukkingen en wat al niet.
Het is en blijft een informatie-overdracht die gebonden zal zijn aan tijd en geheugen.
Zodra de taal op schrift is vastgelegd ,kan er beoordeeld worden op de inhoudelijke "artistieke" waarde .
En daar begint het pad vol oneffenheden, kronkels en struikelingen.
Wat de één literatuur noemt, wordt door de ander benoemd als lectuur of leesvoer.
Het lijkt een kwestie van individuele smaak ,maar dat is het niet.
In de loop van de 20-ste eeuw is een soort kwaliteitsladder ontstaan : (van hoog naar laag)

Literatuur
Lectuur
Kasteelroman
Damesroman
Keukenmeidenroman

Tot de goede lectuur behoren bijvoorbeeld :
reisboeken, tuinboeken, kookboeken, boeken over hobby's, sport ,leven, kamperen etc.
Tot de slechtste Lectuur behoren de " IKKE/IKKE echt gebeurd " boeken
omdat ze geschreven zijn door mensen,die goed bedoeld en/of onwetend over de consequenties,
hun priveleven afficheren en/of prostitueren.

LITERATUUR
Steeds meer redacteuren bij uitgevers,
boekbesprekers bij landelijke dag- en week- en maandbladen en bij radio en televisie ,
schijnen te denken dat een werk " literair " is omdat de uitgever dat beweert
en/of als het boek in de ik-vorm is geschreven.

De auteurs van bijna alle IK-boeken hebben kennelijk geen notie van wat Literatuur is.
De opbouw van de plot en het beschrijven van karakters, personen en situaties zijn primitief
en het woord " ik " is in bijna elke zin of alinea te vinden..
Nee, Literatuur wordt zo'n boek nooit.
Niet als de uitgever het werk presenteert als " echt gebeurd ,aangrijpend, ontroerend. "
En ook niet als het boek goed verkoopt.

Misschien is er een verklaring voor al die droeve dwalingen.
Na het Christendom, het Socialisme en Communisme leven we nu in een tijdperk dat door Hemmo B.Drexhage benoemd is als : Het EGO-TISME
met als levensmotto : " IKKE IKKE EN DE REST KAN STIKKE ".
De enorme toename van zwaar lichamelijk geweld in de huiselijke kring ,tegen buren en andere medemensen,
vaak om triviale zaken, laat zien dat er een drastische verandering in onze samenleving aan de gang is.
Er worden steeds minder boeken, romans, novellen,toneelstukken, filmscripts etc. geschreven,
die het resultaat zijn van de originele en creatieve geest van hun schepper : de auteur.

Het maken van " een Werk in auteursrechtelijke zin" bijvoorbeeld een boek
gaat eigenlijk net zo als het componeren van een opera ,musical,toneelstuk, televisiespel of filmscenario, etc.
Daar zijn vaste wetten voor:
Verzin eerst een Plot : de geschiedenis van het verhaal.
Verzin een Bevolkingsregister : wie is wie en wie doet wat en waarom ?
Verzin een Karakterisering : maak van elke hoofdpersoon een lijst met karaktertrekken
en beschrijf de onderlinge relaties van de personen.


HOE HERKENT MEN LITERATUUR
1 - aan de originaliteit van het verzonnen verhaal,
2 - de psychologische diepgang ,
3 - de herkenbaarheid van de karakters,
4 - het gebruik van zulke originele "beeldende" adjectieven en werkwoorden,dat de lezer als het ware het verhaal ziet gebeuren.
5 - het creatieve gebruik van adjectieven, werkwoorden, beeldspraak ,dialogen ,
6 - de beschrijvingen van mensen en gebeurtenissen
7 - de opbouw van de plot. De lezer moet immers het verhaal kunnen meebeleven,
waardoor verwachtingen over de afloop geschapen worden
en verder lezen steeds aangenamer wordt.
Die keuzes gewogen en opgeteld, geven een goede indicatie van de kwaliteit van de Literatuur.
Maar, een echt literair en boeiend werk schrijven is slechts weggelegd voor de auteurs die het talent
en de verbeeldingskracht hebben om een literair werk te scheppen met 1 of meer thema's die tijdloos blijken.
Zulke kunstenaars zijn helaas ZEER zeldzaam.

Heeft U suggesties tot verbetering van bovesntaande tekst ? Graag via : info@moedemensen.nl.

Hemmo B. Drexhage heeft onder eigen naam 10 jaar o.a. voor de NRC (free-lance) gewerkt als theatercriticus.
In 1972 was hij eindredacteur Kunst & Cultuur van het landelijk Dagblad Het Vrije Volk.
Sinds 1 Mei 1972 is hij eigenaar van het (inter) nationaal auteursrechtenbureau UDD
voor Literatuur, Toneel, Televisie en Film voor de bescherming en exploitatie van de werken van de aangesloten auteurs.
Hij heeft honderden manuscripten in de Nederlandse taal of in het Duits , Frans of Engels gelezen,
op kwaliteit en originaliteit en stijl beoordeeld
ondergebracht bij goede Nederlandse en buitenlands uitgevers van boeken
en bij tientallen producenten van Toneel en/of Televisie en/of Film in Nederland en het buitenland.
Hij zorgde er altijd voor dat JURIDISCH de auteurs nooit
hun copyrights moesten overdragen (= voorgoed kwijtraakten) aan uitgevers of producenten.
Bio en Bibliografie van Hemmo B. Drexhage : www.medemensen.nl