#

Literatuur, Toneel, Cabaret, Strips, ICT-standaardisatie
scrollbar naar beneden staat rechts ------>

STICHTING LITERATUUR & DRAMA (Erkende Uitgeverij opgericht 16 November 1976 )
Literatuur,Toneel, Komedies, Kluchten, Eenakters, Sketches, Cabaretteksten.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Voorzitter : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.

UNITED DUTCH DRAMATISTS (UDD) (Opgericht op 1 Mei 1972)
Auteursrecht & Copyrights © en Trademark ®
Directeur / eigenaar : Hemmo B. Drexhage
Internationaal Auteursrechtenburo voor Boeken, Literatuur, Televisie, Film en UDDA voor het Amateurtoneel.
Wij vertegenwoordigen meer dan 150 auteurs en beschermen en exploiteren hun Auteursrechten,
die ze daardoor nooit kunnen kwijtraken aan uitgevers en/of producenten van : Theater, Televisie, Film etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469738. Fax : +31(0)70-3609827.


MULTIMANAGER EUROPE B.V. ( Opgericht 12 Augustus 1993 )
Software : advies en architectuur kantoorautomatisering. Super-Simple-to-Use ®
OMNIS STUDIO Relational,Cross-platform,Webenabled,Multi-user Database : Windows, Macintosh, Linux, etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Directeur : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


MAATSCHAP Mevr. Drs. L.M.BOUMAN en de Heer H.B.DREXHAGE ( Opgericht 10-7-1978 )
Eploitatie Onroerend Goed
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland.
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


Voor alle bedrijven is ons centraal E-mailadres :
klik op : info@medemensen.nl

    Repertoire zoeken en/of bestellen van Boeken ,Toneelstukken , Cabaretteksten
met 10 % korting als u electronisch via deze website bestelt


--> Klik button   zoeken op MULTIMANAGER EUROPE ®  </font> --></p></td>
<p align=

ga terug naar het begin

    Klik pijl = naar Startpagina. pagina afdrukken     Alles printen = Klik op printer-icoon.
Of gebruik command-toets + letter P.


Elke onderstreepte tekst (= klik aan) gaat naar de informatie. Scroll weer down en U ziet de gewenste pagina.
U mag teksten gratis overnemen , mits met de wettelijk verplichte bronvermelding : : © +® Hr. Hemmo B. Drexhage. www.medemensen.nl

U heeft gekozen : Kwaliteitsnormen voor Standaardisatie in de ICT ®

TIP : Print deze pagina voor uw archief (Toets command + Letter P).

Alle software die MULTIMANAGER ® EUROPE B.V. of Maatschap Drs. L. M. Bouman en Hr. H. B. Drexhage
ontwerpt en/of test en/of maakt en/of derden laat maken
wordt altijd gebaseerd op de hoogste internationale normen voor kwaliteitssoftware.

STANDAARDISATIE
Om electronisch SUPERSNEL een verzameling van gegevens te maken,
moet de eerste en enige doelstelling te zijn :
GESTANDAARDISEERD gegevens invoeren/muteren.
Bijvoorbeeld :
het veld voor een een adresnummer, een achternaam , een lidmaatschapsnummer , een factuurnummer etc
staat op elk window altijd op dezelfde plek en in dezelfde layout en heeft dezelfde kleur etc.
Niet goed ingevoerd/gemuteerd betekent electronisch immers altijd :
- niet meer vindbaar
- of alleen vindbaar met onnodig tijdverlies en ergernis
Zo ontstaatbij alle betrokkenen : onverschilligheid in werkmotivatie en werkuitvoering
en dus :
- een slechte werksfeer,ziekteverzuim en personeelsverloop
- met dan 30 % onnodig verlies aan arbeidstijd en produktie.
- klachten van klanten, minder omzet, slechte publiciteit

In de meeste gevallen blijkt achteraf ,dat de totale kosten van de aanschaf van een programma,
dat NIET volgens onderstaande criteria is gemaakt enkele malen verdubbellen omdat er knoeiwerk geleverd was.

Om efficiënt gegevens in te voeren behoort elk professioneel computerprogramma het hoogste kwaliteitsniveau hebben van :

"Super-Simple-to-Use ® en ©
( ® Registrated Trade mark = Geregistreerd Handelsmerk) en © (Copyright : 2001 Hemmo B. Drexhage. alle rechten voorbehouden)
Dat professionele niveau kan alleen behaald worden als
een aantal algemeen aanvaarde en gebruikte internationale regels (normen) in acht genomen worden,
die - synergetisch (= elk voor zich en in combinatie met elkaar) het hoogste niveau van standaardisatie opleveren.

Zoals de regels van
1 : de nomenclatuur (De vaste regels waarmee de namen en begrippen in elke wetenschap omschreven worden)
2 : de lexicologie (De beschrijving van de woordenschat volgens wetenschappelijke beginselen)
3 : de rangschikking in klassen (De classificatie)
4 : de indeling(en) naar soort, subsoort, sub-subsoort
5 : de sorteringen naar alfabet, getal, datum etc.
6 : de (inter)nationale Postnormen,
7 : de ISBN (International Standard Book Number) - normen
8 : de internationale Regels der Titelbeschrijving

Resultaat :

 • een verhoging van 30-50 % in accuratesseen 100 % in opzoekbaarheid. PRIVACY-BESCHERMING
  Alle gegevens en verzamelingen van gegevens behoren alleen toegangkelijk te zijn
  via een centraal en flexibel stelsel van Criteria van Toegang (wie mag wat zien of doen )
  en behoren ook gericht op een maximaal haalbare bescherming van Uw bedrijfsgegevens
  en de Privacy van de gebruikers. (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

  ALLE GEGEVENS MOETEN PROBLEEMLOOS UITGEWISSELD KUNNNEN WORDEN
  ONGEACHT het COMPUTER BESTURINGSSYSTEEM
  Klik op menuregel :

  Kies een crossplatform database

  Resultaat :
 • is aan alle voorwaarden voldaan, dan mag men een computerprogramma noem : ,"Super-Simple-to-Use ® © .
 •