#

Literatuur, Toneel, Cabaret, Strips, ICT-standaardisatie
scrollbar naar beneden staat rechts ------>

STICHTING LITERATUUR & DRAMA (Erkende Uitgeverij opgericht 16 November 1976 )
Literatuur,Toneel, Komedies, Kluchten, Eenakters, Sketches, Cabaretteksten.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Voorzitter : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.

UNITED DUTCH DRAMATISTS (UDD) (Opgericht op 1 Mei 1972)
Auteursrecht & Copyrights © en Trademark ®
Directeur / eigenaar : Hemmo B. Drexhage
Internationaal Auteursrechtenburo voor Boeken, Literatuur, Televisie, Film en UDDA voor het Amateurtoneel.
Wij vertegenwoordigen meer dan 150 auteurs en beschermen en exploiteren hun Auteursrechten,
die ze daardoor nooit kunnen kwijtraken aan uitgevers en/of producenten van : Theater, Televisie, Film etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469738. Fax : +31(0)70-3609827.


MULTIMANAGER EUROPE B.V. ( Opgericht 12 Augustus 1993 )
Software : advies en architectuur kantoorautomatisering. Super-Simple-to-Use ®
OMNIS STUDIO Relational,Cross-platform,Webenabled,Multi-user Database : Windows, Macintosh, Linux, etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Directeur : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


MAATSCHAP Mevr. Drs. L.M.BOUMAN en de Heer H.B.DREXHAGE ( Opgericht 10-7-1978 )
Eploitatie Onroerend Goed
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland.
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


Voor alle bedrijven is ons centraal E-mailadres :
klik op : info@medemensen.nl

    Repertoire zoeken en/of bestellen van Boeken ,Toneelstukken , Cabaretteksten
met 10 % korting als u electronisch via deze website bestelt


--> Klik button   zoeken op MULTIMANAGER EUROPE ®  </font> --></p></td>
<p align=

ga terug naar het begin

    Klik pijl = naar Startpagina. pagina afdrukken     Alles printen = Klik op printer-icoon.
Of gebruik command-toets + letter P.


Elke onderstreepte tekst (= klik aan) gaat naar de informatie. Scroll weer down en U ziet de gewenste pagina.
U mag teksten gratis overnemen , mits met de wettelijk verplichte bronvermelding : : © +® Hr. Hemmo B. Drexhage. www.medemensen.nl

U heeft gekozen :

Auteursrecht & COPYRIGHTS © en ®
Boeken,Theater,Televisie & Film
Prijzen opvoeringsrechten.


TIP : Print deze pagina voor uw archief = commandtoets + letter P.

Vanaf 1-1-2009 worden al onze auteurs
NIET meer vertegenwoordigd door Toneelfonds J. Janssens
voor :
REPERTOIRE ZOEKEN
TEKSTEN BESTELLEN
TOESTEMMING TOT OPVOERING VERKRIJGEN

United Dutch DramatisOnze auteursrechtenburo's United Dutch Dramatis (UDD)
en United Dutch Dramatis Amateur Rechten UDDA bestaan sinds 1972
en vertegenwoordigen meer dan 150 auteurs met vele toneelstukken en cabaretteksten.

Onze computers zoeken elke week - automatisch - op internet
naar voorstellingen van onze auteurs in theaters in WEST-EUROPA.

Ons advies :
RUIM VANTEVOREN OPVOERINGSRECHTEN AANVRAGEN
bij UDDA = H. B. DREXHAGE U.D.D AMATEURRECHTEN.

De Perponcherstraat 116 , 2518 TA Den Haag. Nederland of via www.medemensen.nl
Telefoon : +31 (0)70 - 3469738 . FAX : +31 (0)70 - 3609782.
Email : info@medemensen.nl


U BENT WETTELIJK STRAFBAAR - Auteurswet 1912 -
1- als U van een werk in auteursrechtelijke zin (toneelstuk, cabarettekst,filmscript,etc)
niet vermeldt : de volledige Titel + de Auteursnaam plus de namen van vertaler(s) of bewerker(s).
2- als U een ANDERE (eigen) titel of ondertitel vermeldt/verandert of toevoegt.

Dat geldt ook voor de organisatoren van (eenakter)festivals, Directies van Theaters en/of Webmasters.
Men is hoofdelijk aansprakelijk omdat men letterlijk meewerkt/heeft meegewerkt aan :
" Het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van een werk in auteursrechtelijke zin "

Adviezen aan Theaters :
zorg dat in Uw verhuurkontrakt staat :
"" 1- de Huurder zal er zorg voor dragen dat ten minste 10 dagen voor de datum van een opvoering
schriftelijke toestemming verkregen is van de rechthebbende(n).
2- de Huurder vrijwaart de Verhuurder van alle aanspraken van derden terzake opvoeringsrechten.
3- Alle bronvermeldingen moeten auteursrechtelijk juist en volledig zijn.
"" Als Uw webmaster/website-bouwer dat weigert :
neem ogenblikkelijk een ander,die Uw Groep en spelers door zijn/haar onkunde NIET in gevaar brengt.

KOPIËREN VAN TEKSTBOEKJES
Het kopiëren van 1 of meer pagina's van een uitgave - ZONDER onze schriftelijke toestemming -
is uitdrukkelijk bij de Wet verboden en dus strafbaar.
Dat geldt ook voor het misdadige schrappen en/of veranderen van de tekst van een uitgave - of zelfs van de titel !!
Schrijf dan zelf een toneelstuk...

TE LAAT BETALEN
Heeft U via UDDA (zie hieronder) niet VANTEVOREN schriftelijk toestemming tot opvoering verkregen,
dan bent U wettelijk strafbaar en berekenen wij EURO 50,00 extra aan incassokosten

Dat geldt ook voor het Theater en/of de zaalverhuurder.
die immers letterlijk ook bezig is/zijn met
" het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van een Werk in auteursrechtelijke zin ".

Boete's van EURO 5000,00 en meer per overtreding en/of gevangenisstraf
zijn al herhaaldelijk door de Rechter opgelegd.
Kortom : letterlijk alle personen die meewerken aan een opvoering (spelers, regie, etc.) zijn wettelijk hoofdelijk aansprakelijk
voor elke inbreuk op onze rechten,
tenzij uw vereniging een rechtspersoon is, dan stellen wij die aansprakelijk.
U zult begrijpen dat bij zulke hoge boetes het voor ons zeer aantrekkelijk wordt
om een gedegen kontrole uit te oefenen op het naar de letter en de geest naleven
van onze rechten, zoals omschreven in de (internationale) Auteurswet.

Dezelfde wetsregels gelden ook voor :
het niet- of niet op tijd en/of onvolledig betalen
van de wettelijk verschuldigde opvoeringsrechten

DUS ALTIJD EERST OPVOERINGSRECHTEN AANVRAGEN EN BETALING REGELEN

Bel,schrijf,fax of email ons en vermeld a.u.b. daarbij de navolgende gegevens :
1- Uw volledige adresgegevens
2- Naam Auteur (en naam eventuele vertaler/ster)
3- Titel toneelstuk/titels cabaretteksten
4- Adres zaal van opvoering + aantal zitplaatsen zaal van opvoering.
5- Data van 1 of meer opvoeringen, entreeprijzen , aantal verkochte toegangsbewijzen.
6- Waar en wanneer heeft U uw tekstboekjes gekocht ?
7= Hoeveel exemplaren ?

U ontvangt per ommegaande een factuur van ons
en- zo nodig - een in te vullen recettestaat met uitgebreide heldere uitleg.

TE LAAT BETALEN
Heeft U via UDDA (zie hieronder) niet VANTEVOREN Ťn schriftelijk toestemming tot opvoering verkregen,
dan bent U wettelijk strafbaar en berekenen wij
Administratiekosten + EURO 50,00 extra boete/schikking,

PRIJZEN
Onderstaande prijzen zijn minimumprijzen en ook een niet-terugvorderbaar, maar wel verrekenbaar voorschot op de recette per 1 opvoering.
Een generale repetitie MET publiek geldt als een voorstelling.
De prijzen zijn gebaseerd op het officiŽle aantal zitplaatsen in de zaal van opvoering
Zoals vastgesteld door de plaatselijke brandweer.

Zitplaatsen prijzen in €
_________________________
1-100      = 62,65
101-199 = 143,63
200-299 = 224,60
300-399 = 305,58
400-750 = 386,55
750 en meer = 467,53
__________________________

Voor eenakters en 1 of meer sketches gelden hoge kortingen op aanvraag.
Opvoeringsrechten vallen onder de auteursrechten en zijn vrijgesteld van BTW.

INLICHTINGEN OVER AUTEURSRECHTEN EN OPVOERINGSRECHTEN AANVRAGEN
Beroepsector in Nederland en België:
H. B. DREXHAGE/UNITED DUTCH DRAMATISTS (UDD)
De Perponcherstraat 116 , 2518 TA Den Haag. Nederland.
Telefoon : +31 (0)70 - 3469738 . FAX : +31 (0)70 - 3609782.
Telefoon vanuit BelgiŽ : 09-31-70-3469738
Email : info@medemensen.nl

Amateursector in Nederland
H. B. DREXHAGE/UDD AMATEUR RECHTEN . (UDDA).
Adres zie hierboven.