#

Literatuur, Toneel, Cabaret, Strips, ICT-standaardisatie
scrollbar naar beneden staat rechts ------>

STICHTING LITERATUUR & DRAMA (Erkende Uitgeverij opgericht 16 November 1976 )
Literatuur,Toneel, Komedies, Kluchten, Eenakters, Sketches, Cabaretteksten.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Voorzitter : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.

UNITED DUTCH DRAMATISTS (UDD) (Opgericht op 1 Mei 1972)
Auteursrecht & Copyrights © en Trademark ®
Directeur / eigenaar : Hemmo B. Drexhage
Internationaal Auteursrechtenburo voor Boeken, Literatuur, Televisie, Film en UDDA voor het Amateurtoneel.
Wij vertegenwoordigen meer dan 150 auteurs en beschermen en exploiteren hun Auteursrechten,
die ze daardoor nooit kunnen kwijtraken aan uitgevers en/of producenten van : Theater, Televisie, Film etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469738. Fax : +31(0)70-3609827.


MULTIMANAGER EUROPE B.V. ( Opgericht 12 Augustus 1993 )
Software : advies en architectuur kantoorautomatisering. Super-Simple-to-Use ®
OMNIS STUDIO Relational,Cross-platform,Webenabled,Multi-user Database : Windows, Macintosh, Linux, etc.
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland. Directeur : Hemmo B. Drexhage
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


MAATSCHAP Mevr. Drs. L.M.BOUMAN en de Heer H.B.DREXHAGE ( Opgericht 10-7-1978 )
Eploitatie Onroerend Goed
De Perponcherstraat 116, 2518 TA Den Haag, Nederland.
Ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag.
Tel. : +31(0)70-3469737. Fax : +31(0)70-3609827.


Voor alle bedrijven is ons centraal E-mailadres :
klik op : info@medemensen.nl

    Repertoire zoeken en/of bestellen van Boeken ,Toneelstukken , Cabaretteksten
met 10 % korting als u electronisch via deze website bestelt


--> Klik button   zoeken op MULTIMANAGER EUROPE ®  </font> --></p></td>
<p align=

ga terug naar het begin

    Klik pijl = naar Startpagina. pagina afdrukken     Alles printen = Klik op printer-icoon.
Of gebruik command-toets + letter P.


Elke onderstreepte tekst (= klik aan) gaat naar de informatie. Scroll weer down en U ziet de gewenste pagina.
U mag teksten gratis overnemen , mits met de wettelijk verplichte bronvermelding : : © +® Hr. Hemmo B. Drexhage. www.medemensen.nl

U heeft gekozen : De Zeven Geboden voor veilige ICT automatisering

TIP : Print deze pagina voor uw archief

1 --- EEN ONAFHANKELIJK BESTURINGSSYSTEEM (OS)
(Operating System = OS)
Een auto met een benzinemotor kan niet op diesel rijden.
Een programma gemaakt met Microsoft WINDOWS ® OS werkt niet
onder het besturingssysteem van Apple Macintosh® , Linux of Solaris.
Alle professionele relationele databases als OMNIS STUDIO, ORACLE, SYBASE , DBASE, INFORMIX
werken onder de besturingssystemen van Apple Macintosh® ,Linux of Windows.
Ze hebben meer dan 25 jaar geleden een convenant gepubliceerd
en degeponeerd bij de Library of Congres in Washington USA,
waarin de fabrikanten garanderen dat hun database 100 % gegevens kan uitwisselen :
onderling en via Internet (= Webenabled) en Multi-User , zie info onder punt 4
Een gigantische besparing wat betreft de kosten van het maken van onnodige software.

2 --- GEGEVENS OPSLAAN & INTERNET
Dus altijd in een programma dat gemaakt is met een relationele database
en niet in Access of OFFICE WORD (merge) of EXEL,
want dat zijn geen professionele relationele databases.
Als U uw bedrijf ten gronde wil richten,
kies dan NIET voor een PROFESSIONELE relationele database, maar blijf het wiel uitvinden.
Advies keuze database in alfabetische volgorde : DBASE®, INFORMIX®, OMNIS®, ORACLE®, SYBASE®

3 --- BUITENGEWOON ZUINIG IN OPSLAG
Onze bedrijven hebben een OMNIS® relationeledatabase
met meer dan 15.000 adressen + honderden producten,brieven,orders en facturen.
Het zeer uitgebreide,internationaal gestandaardiseerde besturingsprogramma is slechts 13,2 MB en ook de databank is slechts 224 MB.

4 --- MULTI-USER COMPUTERWERKPLEKKEN
Op uw kantoor staan 2 of meer computers.
Die computers kunt U onderling met een elkaar verbinden in een netwerk.
Wilt U het werk van uw kantooradministratie laten doen ALLE werkplekken met computers,
dan moet uw programma Multi-user zijn. Alle relationele databases zijn Multi-user .
Dan U kunt met een groot aantal personen TEGELIJK met het hetzelfde programma werken
en alle resultaten komen in n opslagruimte : de databank.
Een enorme besparing op vele gebieden.....

5 --- NETWERK EN SERVER
Kies Ethernet gibabite kabels en gigabite Hubs of draadloos

6 --- GOEDE BEVEILIGINGSPROGRAMMA'S
Bezuinig nooit op SPECIALE beveiligingsprogramma's die uw bedrijf bewaken , zoals :
Externe back-up apparatuur (Iets kopieren naar een andere schijf of naar een mobiel stickje )
Virusprotectors.
Norton System Utilities, een programma dat Uw harddisk test, reparaties aanbeveelt en doet.

7 --- NIEUWE VERSIES SOFTWARE
Koop van een databaseprogramma voor uw kantooradministratie
of van andere nuttige programma's nooit een programma :
A --- dat U telkens moet koppelen aan 1 of meer " modulen "
B --- waarvoor uw medewerkers - al of niet jaarlijks - " op cursus " moeten...
C --- dat " een helpdesk " heeft .
Die zaken zijn beschamend OUDERWETS : goede software behoort Super-Simple-to-Use® te zijn.
Hemmo B. Drexhage , Directeur van Multimanager Europe B.V. ®
is de uitvinder/eigenaar (® = Registered Trade Mark ; Wettig Gedeponeerd Handelsmerk)
van de hoogste norm voor gebruikersvriendelijke, snelle software...
Drexhage heeft op het gebied van de Informatica 5 werelduitvindingen op zijn naam staan.
Ga button ZOEK --> type " drex" --> OK . Kies Drexhage , Bio- en Bibliografie.

U weet het echter beter en gaat of blijft toch met meerdere programma's werken.....

" Maar dat doet toch iedereen ? Onze ICT-afdeling/de computerwinkel heeft me dat aangeraden...! "

Toen in het "onontdekte" bergland van Nieuw Guinea de papua's voor het eerst een vliegtuig zagen, riepen ze :
" Vogel , vogel ! ".
" Nee ", zeiden de Europeanen " Dat is een vliegtuig "
" Niet waar ! " antwoordden de Papua's" Onze medicijnman zegt dat dat een heilige vogel is "
en ze begonnen op de hoogste berg een tempeltje te bouwen....

Natuurlijk kunt U met allerlei andere programma's werken, zolang U voor :
uw adressen, uw offertes, uw abonnementen, goederenadministratie, orders , facturen , producten , mailingen, brieven etc.
die SAMEN het hart van uw KANTOORADMINISTRATIE vormen NIET hoeft te schakelen van het ene pakket naar het andere....
Dat is hopeloos ouderwets....

Dat is voor de trekschuit kiezen als U sneller per Discovery kunt vliegen ...
U schept zelf volkomen overbodig werk, U bent zelf de oorzaak van zeer veel onnodige kosten.

Allemaal uw eigen schuld :
U heeft wanorde gezaaid en dan oogst u ellende.